Laskennallisen fysiikan erikoistumislinja

In English

Yleistä

Laskennallisen fysiikan erikoistumislinjan tavoitteena on kouluttaa fyysikkoja, jotka kykenevät ratkaisemaan ongelmia ohjelmoimalla, ja siten vastaamaan teollisuuden ja tutkimusryhmien suureen ja yhä kasvavaan tarpeeseen ohjelmointitaitoisista ongelmaratkaisijoista.

Laskennalliseen fysiikkaan erikoistuvan pääaine voi olla fysiikka tai teoreettinen fysiikka. Erikoistumislinjalta valmistuvalle annetaan fysiikan laitoksen valmistumistodistuksen yhteydessä pyydettäessä todistus siitä, että hän on suorittanut linjan opinnot ja osoittanut hallitsevansa luonnontieteellisten ongelmien ratkaisemisen ohjelmoimalla.

Opintojen rakenne

Esitiedot

 • Esitietoina edellytetään kurssia Scientific computing II / Tieteellinen laskenta II (ohjelmointi Fortran-kielellä).
 • Taustatiedoiksi sopiva kurssi on Scientific computing I / Tieteellinen laskenta I, (ohjelmoinnin perusteet ja numeerisen laskennan alkeet).
 • Myös muutamat tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmointikurssit voivat olla hyödyllisiä:
 • Aikaisemmin luennoidulla kurssilla Scientific programming syvennetään C-ohjelmoititaitoja. Sen jatkosta ei tällä hetkellä ole varmuutta.
 • Hyödyllinen voi olla myös matematiikan laitoksen LaTeX-kurssi.
 • Linjan opinnot

 • Erikoistumislinjan pakolliset kurssit ovat:
 • Erikoistumislinjan säännöllisesti luennoitavat erikoiskurssit, joista tulee valita vähintään 15 op (luennoidaan vähintään joka toinen vuosi, linkit kurssien kotisivuille alla):
 • Useimmat allaluetellut kurssit kuuluvat MoMoNano-maisteriohjelmaan.

 • Jos olet kiinnostunut kurssista jolle ei ole merkitty tulevaa luennoimisaikaa, ilmoita kiinnostuksesta koordinaattorille Kai Nordlundille jotta kurssin pitämismahdollisuuksia voidaan tutkia.

 • Lista toivotuista uusista kursseista:

  Kurssi aihepiiri
  Mahdollinen luennoija
  Kiinnostusta osoittaneiden määrä
  Atomien väliset potentiaalit ja niiden konstruoiminen Kai Nordlund 1

  Jos jokin näistä kiinnostaa, ilmoita sähköpostilla prof. Nordlundille, niin sinut lisätään listaan.

  Vaihtoehdolta valmistuville suositellaan kuitenkin, että osa laudaturopinnoista olisi muita kuin laskennallisen fysiikan kursseja.

  Harjoitustyö

  Laskennallisen fysiikan harjoitustyössä opiskelijan tulee itse kirjoittaa ja dokumentoida ohjelma, joka ratkaisee jonkin pienehkön fysiikan ongelman. Työ arvostellaan ohjelman toimivuuden ja ohjelmakoodin ja dokumentoinnin selkeyden perusteella. Harjoitustyön perustarkoitus on varmistaa, että opiskelija todella hallitsee itsenäisen ongelmanratkaisun laskennallisin keinoin.

  Ohjelma on kirjoitettava Unix/Linux-ympäristössä toimivaksi jollakin tavallisella ohjelmointikielellä (esim. C, Fortran, C++). Ympäristö on rajoitettu Unix:iin siksi että käytännössä kaikki laajamittainen tieteellinen laskenta tapahtuu Unix-ynpäristöissä.

  Harjoitustyön aiheita jakavat ja niitä arvostelevat prof. Kai Nordlund ja yliopistonlehtori Antti Kuronen. Aiheen voi myös mielellään valita esimerkiksi omasta tutkimusryhmästä tai työpaikalta, mutta niistä on tällöin sovittava etukäteen Kai Nordlundin kanssa.

  Huomaa, että fysiikan pääaineopiskelijat voivat halutessaan korvata harjoitustyöllä kaksi syventävien opintojen laboratoriotöistä. Tällöin harjoitustyöstä saa kyllä suoritusmerkinnän, mutta 0 opintopistettä, Korvauksella saa siis suoritettua puolet 10 op:n syventävien opintojen laboratoriotöistä. Kaksi jäljellejäävää laudatur-laboratoriotyötä eivät tällöin saa olla teoreettisia tai laskennallisia. Järjestelystä on sovittava laskennallisen fysiikan linjan koordinaattorin kanssa, ja työn alussa ilmoittauduttava työosastolle.

 • Lisätietoja harjoitustyöstä

  Opinnot muissa korkeakouluissa

  Linjan opintoihin (kuten laudatur-kursseihin yleensä) voi hyvin sisällyttää muiden korkeakoulujen opintoja. Pääkaupunkiseudulla ainakin TKK:n Teknillisen fysiikan laitos ja Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos järjestävät alan opetusta. CSC:n kurssit saattavat myös tulla kyseeseen, mutta tällöin opintoviikkojen myöntämisestä on paras sopia etukäteen koordinaattorin kanssa.

  Vaihtoehdon opetuksen vastuuhenkilöt

  Dos. Antti Kuronen ja prof. Kai Nordlund


  Sivun ylläpitäjä: yliopistonlehtori Antti Kuronen

  Last modified: Tue May 26 12:31:01 EEST 2015