Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Opetuslaboratorio
 

Opetuslaboratorio

Tietoa opetuslaboratoriosta:

Yhteystiedot:

Opetuslaboratorio
Fysiikan laitos
PL 64
00014 Helsingin Yliopisto

TERVETULOA KOKEELLISEN FYSIIKAN MAAILMAAN


Fysiikka on tiede, jossa kokeet ja teoria ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Kokeet ovat perusta fysiikan käsitteenmuodostukselle ja mallien luomiselle, ne ovat välttämättömiä teorioiden ja ennusteiden testauksessa.

Laboratoriokursseilla opiskellaan laboratoriotyöskentelyä luento-opetuksen rinnalla: kokeellisia menetelmiä, mittausten tekemistä, mitattujen tulosten analysointia ja niiden raportointia. Näitä tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita jokainen fyysikko tarvitsee, on mahdollista oppia vain laboratoriotöissä. Laboratoriotöillä on siten aivan keskeinen asema fysiikan opiskelussa.

Laboratoriokursseja pidetään Opetuslaboratoriossa. Laboratoriotyöt liittyvät opintoihin niiden kaikissa eri vaiheissa, perus- aine- ja syventävien opintojen tasoilla. Opetuslaboratorio sijaitsee Physicumin II kerroksessa ja se on avoinna työvuorojen aikana.

 

Ajankohtaista:

  • Aineopintojen työt ovat uudistuksen alla. Syyslukukauden aikana ilmoittautuminen siirtyy Moodleen.
  • Perusopintojen laboratoriotyöt uudistuivat. Ilmoittautuminen on siirretty moodleen.
  • Aineopintojen työohjemoniste on uudistunut. 16.4. versiossa (saatavana täältä kotisivulta) uudistettu mm. Neutroniaktivoinnin ja Valosähköisen ilmiön ohjeet.