Universitetets hemsida Suomeksi På svenska
Helsinfors universitet Undervisninslaboratoriet
 

Undervisningslaboratoriet

Information om laboratoriet:

Kontaktuppgifter:

Undervisningslaboratoriet
Institutionen för fysik
PB 64
00014 Helsingfors universitet

VÄLLKOMMEN TILL EXPERIMENTELLA FYSIKENS VÄRLD

Kuva

Fysik är en vetenskap där experiment och teori är i ständig växelverkan. Experiment är en oskiljbar del av fysikens teoriuppbyggnad samt test för teorierna och förutspåelserna. På laboratoriekurserna studeras parallellt med föreläsningarna laboratorieverksamhet; experimentella metoder, utförande av mätningar, analyserande och rapporderande av resultat. Dessa kunskaper och färdigheter, som varje fysiker behöver, är det möjligt att lära sig enbart genom laboratoriearbeten. Således har laboratoriearbeten en mycket central roll I fysikstudierna.

Laborationerna utförs i Undervisningslaboratoriet. Det är beläget på andra våningen i Physicum och det är öppet under arbetsturerna.