Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Opetuslaboratorio
 

Opetuslaboratorio

Tietoa opetuslaboratoriosta:

Yhteystiedot:

Opetuslaboratorio
Fysikaalisten tieteiden laitos
PL 64
00014 Helsingin Yliopisto

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN LABORATORIOTYÖT

Syventävien opintojen laboratoriotöihin liittyviä töitä voi tehdä Fysikaalisten tieteiden laitoksen tutkimuslaboratorioissa, tutkimuslaitoksissa tai yrityksissä laitoksen ulkopuolella (Fysiikan tutkimuslaitoksessa, teollisuudessa, valtion tutkimuslaitoksissa, jne.) tai opetuslaboratoriossa. Töiden sisällöstä on neuvoteltava etukäteen opetuslaboratorion esimiehen kanssa ilmoittautumisen yhteydessä. Töiden on muodostettava laaja-alainen kokonaisuus siten, että samasta aihepiiristä voi tehdä vain kaksi työtä

Tutkimusryhmissä tehtävät työt ohjaa ko. tutkimusryhmässä työskentelevä ohjaaja, joka arvostelee selostuksen. Opetuslaboratorion esimies päättää työn ohjaajan esityksen perusteella työn hyväksymisestä, arvosanasta ja opintopiste/opintoviikkomäärästä. Fysikaalisten tieteiden laitoksen ulkopuolella tehtävistä töistä ohjaajan on lisäksi kirjoitettava lausunto, jossa kuvataan työn sisältö, vaativuus ja suoritustapa perusteluna esitetylle arvosanalla ja opintoviikkomäärälle.

Ilmoittautuminen

Fysiikan Syventävien opintojen laboratoriotyöt aloitetaan ilmoittautumalla osaston esimiehelle. Yhteystiedot ovat nähtävissä opetuslaboratorion assistenttihuoneen ovella ja kohdassa henkilökunta. Olennaista on, että suunnitelluista töistä keskustellaan ennen niiden aloittamista osaston esimiehen kanssa.


Syventävien opintojen kurssi Säteilysuojelu tulee suorittaa ennen töitä, joissa käsitellään säteilylähteitä.