530202, 530169 Surface Physics I and II/ Pintafysiikka I ja II


Course will be given every second year, next time in spring 2016.

Course material is now on Moodle. You may view the material by logging in as guest.


Credits

Both parts (SPI and SPII) 5 ECTS credit points.

Content

The objective of these lecture courses is to study properties of material surfaces. The relationship between the composition and morphology of the surface and its mechanical, chemical and electronic properties will be dealt with. Technologically important field of surface growth will also be covered.

SFI deals with basics of surface physics and in SFII special topics like surface growth and nanosystems are handled.

The courses include lectures, homework exercises and a final exam.

Requisite background information: Basics of condensed matter and statistical physics.

Registering: Through WebOodi.


Laajuus

Molemmat osat (PFI ja PFII) 5 ECTS opintopistettä.

Sisältö

Näiden kurssien päämääränä on perehtyä materiaalien pintojen ominaisuuksiin. Tarkoituksena on käsitellä pintojen kemiallisen koostumuksen ja muodon suhdetta sen mekaanisiin, kemiallisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin. Kurssilla käsitellään myös teknologisesti tärkeätä pinnan kasvuprosessia.

PFI käsittelee pintafysiikan perusteita ja PFII erikoistuneempia aiheita kuten pinnan kasvu ja nanosysteemit.

Kursseihin kuuluu luentoja, laskuharjoituksia ja loppukoe.

Esitiedot: Tiiviin aineen fysiikan ja statistisen fysiikan perusteet.

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta.


Lecturer 2014: University researcher Antti Kuronen (email: antti.kuronenat-signhelsinki.fi)

Exercise assistant 2014: M.Sc. Ane Lasa (email: ane.lasaat-signhelsinki.fi)

Lectures: Mon 12-14, Wed 12-14, room D104

First lecture: SFI: Mon 13.1.2014 at 12:15, SFII: 10.3.2014 at 12:15

Exercises: TBA

The course will be given in English if necessary.

Literature: lecture notes. See also the literature list below.


Course material


General links elsewhere


Last modified: Mon Jan 25 09:53:23 EET 2016 Antti Kuronen