530148 TVT-ajokortti

Fysiikan laitos, lukuvuosi 2015-2016


TVT-ajokorttitentti suoritetaan tiedekunnan yhteisinä TVT-tenttipäivinä (ei siis laitostentin yhteydessä).
Tieto seuraavasta tenttimahdollisuudesta päivitetään tälle sivulle.


Seuraavat TVT-ajokortin tenttipäivät ovat


Next ICT driver's license exams are


Muista ilmoittautua tenttiin Weboodissa (530148 TVT-ajokortti - Fysiikan laitos). Sitten vain astelet tenttisaliin ja ilmoittaudut ohjaajalle.

TVT-ajokortin ennakkotehtävät tulee olla tehtynä ennen kokeen suoritusta!


TVT-ajokortti suoritetaan Moodle-kurssialustalla. Kurssiavain annetaan oman pääaineen mukaan:

Kurssiavain tulee ilman lainausmerkkejä.

Moodlen kurssialue löytyy täältä.


Esittely: TVT-ajokortti on kurssi, joka antaa opiskelun kannalta tarpeelliset valmiudet tieto- ja viestintätekniikassa. Kurssi kannattaa ajoittaa opintojen alkuvaiheeseen, mielellään 1. vuoden syksyyn.

Kurssista saa opintomerkinnän suoritettuaan MOODLE-järjestelmässä tehtävän valvotun verkkotentin hyväksytysti.

Kurssilla järjestetään myös ajoittain lähiopetusta (luentoja, harjoituksia), mutta niihin osallistuminen ei ole pakollista. Opetus on tiedekunnan yhteistä, ja siihen WebOodissa. Tentin lisäksi MOODLE-järjestelmässä on myös lähtötasotesti, jonka avulla voit testata omat taitosi, ja päättää haluatko osallistua lähiopetukseen.

Lyhyt ohje siitä, miten pääset MOODLEn kurssialueelle löytyy täältä.

Kurssin tueksi löytyy laaja itseopiskelumateriaali.


Tentti: TVT-ajokortin tentti koostuu viidestä osiosta, jotka kaikki tulee suorittaa hyväksytysti. Kunkin osion maksimipistemäärä on 10 pistettä, ja hyväksytyn suorituksen raja 7 pistettä. Tentin kesto on 60 minuuttia, jonka voi jakaa eri osioiden suorittamiseen haluamallaan tavalla. Tentissä saa käyttää kaikkea materiaalia apunaan, mutta muiden kanssa kommunikoiminen on kielletty.

Tenttiin kannattaa tulla sitten, kun on varmistanut lähtötasotestillä, että taidot ovat riittävällä tasolla.


Laajuus: 3 opintopistettä.
Opettaja: yliopistonlehtori Antti Kuronen (email: Antti.Kuronenhelsinki.fi, puh. 02941 50083)
Tenttiajat ja -paikat: Lukukaudessa järjestetään 2-4 yleistä tenttipäivää. Ajoista ja paikoista ilmoitetaan erikseen.
Lähiopetus: Mahdollinen lähiopetus järjestetään tiedekunnan yhteisenä keskitetysti. Ajoista ilmoitetaan myöhemmin (ks. yllä).


Last modified: Thu Dec 3 11:28:21 EET 2015 Antti Kuronen