Fysiikan laitos

Opettajankoulutus


Opettajien laboratoriokurssit

Aihekokonaisuudet

Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I &
Opettajien sivuainefysikan laboratoriokurssi I

Aihekokonaisuuksista tehdään kaksi raporttia. Ensimmäinen tehdään kokonaisuudesta 1.1, toisen voi valita kokonaisuuksista 1.2-1.8.

  1.1 Dynamiikan perusteet

  1.2 Voima ja sen mittaaminen

  1.3 Pyörimisliike ja ympyräliike

  1.4 Lämpötila, tilamuuttujat

  1.5 Lämpöenergia ja työ

  1.6 Energia mekaniikassa

  1.7 Värähdysliike

  1.8 Lakien soveltaminen ennustetyyppisiin kokeisiin

Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II &
Opettajien sivuainefysikan laboratoriokurssi II

Aihekokonaisuuksista tehdään kolme raporttia. Kokonaisuus 2.4 (sähkövirta ja jännite) on pakollinen.

  2.1 Aaltoliike

  2.2 Ääni

  2.3 Valo ja sähkömagneettinen säteily

  2.4 Sähkövirta ja jännite

  2.5 Resistanssi ja Ohmin laki. Sähköteho

  2.6 Sähkövaraus ja sähkökenttä

  2.7 Magneettisten voimat ja magneettikenttä

  2.8 Induktio

  2.9 Modernin fysiikan perusteet

  2.10 Radioaktiivisuus ja ydinsäteily