Fysiikan laitos

Opettajankoulutus


Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi I 530215


lukuvuosi 2016-2017,
jaksot III-IV

 

16.1.

23.1.
 

30.1. 

6.2.
 

13.2.
 
 

20.2.
 
 
 

27.2.
 

13.3.

20.3.
 

27.3.

3.4.

10.4.

24.4.

ti 2.5.
klo 10-12 

Luentoaikataulu

Klo 12 aloitusluento

Klo 12.30 luento: aihekokonaisuuden suunnittelu.
Dynamiikan peruskäsitteet (kok. 1.1).

Dynamiikan peruskäsitteet (jatkuu)

Dynamiikan peruskäsitteet (loppuosa),
Kuvaajien tulkinnasta

Suunnitelman laatimisesta
Taulukkolaskentaohjelmista
Tietokoneavusteisesta mittaamisesta

Käsitekartta suunnitelmassa
Videon käyttö mittausvälineenä.
Voima ja sen mittaaminen (kok. 1.2)
Kokonaisuuden 1.1 suunnitelma palautettava tällä viikolla

Voima ja sen mittaaminen (kok. 1.2)
Yhteinen palaute 1. kokonaisuuden suunnitelmista.

Pyörimisliike ja ympyräliike (1.3)

Lämpötila, tilamuuttujat. (1.4) alku
Kokonaisuuden 1.1 raportti palautettava tällä viikolla

Lämpötila, tilamuuttujat (1.4) loppu

Lämpöenergia ja työ (1.5)

Energia mekaniikassa (1.6)

Värähdysliike (1.7)

Värähdysliike (1.7) loppu
Lakien soveltaminen ennustetyyppisiin kokeisiin (1.8)

Palautekeskustelu kurssista
Huom! Poikkeusaika

Opettajien laboratoriokurssit

 

Suoritus

 

Luennot


Luentovideot


Aihekokonaisuudet


Käsitekartat


Muuta materiaalia


A208 varaukset