Fysiikan laitos

Opettajankoulutus


Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi II
530216


lukuvuosi 2016-2017,
jaksot III-IV

 

18.1. 

25.1. 

1.2.

8.2.

15.2.
 

22.2.

1.3.

15.3.

22.3.

29.3.

5.4.

12.4.
 

26.4.

3.5.


Alustava luentoaikataulu

Aaltoliike (2.1)

Ääni (2.2)

Ääni (2.2)

Valo ja sähkömagneettinen säteily (2.3)

Valo ja sähkömagneettinen säteily (2.3) 
Sähköturvallisuus.

Sähkövirta ja jännite (2.4)

Sähkövirta ja jännite (2.4)

Resistanssi, Ohmin laki. Sähköteho. (2.5)

Sähkövaraus ja sähkökenttä (2.6)

Sähkövaraus ja sähkökenttä (2.6)

Magneettiset voimat ja magneettikenttä (2.7)

Magneettiset voimat ja magneettikenttä (2.7)
Induktio (2.8)

Induktio (2.8)

Modernin fysiikan perusteet (2.9)
Palautekeskustelu kurssista.

Näitä voidaan myös käsitellä sikäli kun aikaa jää:

Radioaktiivisuus (linkki vanhaan materiaaliaaliin)
Arduino: mikro-ohjaimen hyödyntäminen fysiikan ja elektroniikan opiskelussa

Opettajien laboratoriokurssit

 

Ohjaajat 

 

Suoritus

 

Luennot


Luentovideot


Aihekokonaisuudet


Käsitekartat


Muuta materiaalia


A208 varaukset