Fysiikan laitos

Opettajankoulutus    


Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I

lukuvuosi 2016-2017, jaksot I-II

 

12.9.

19.9.
 

26.9.

 

3.10.
 
 
 

10.10.
 
 

17.10.
 
 

31.10.
 
 

7.11.
 

14.11.
 

21.11
 

28.11.
 

5.12.
 

12.12.
 
 

Päivitetty 28.10.2016

Klo 12 aloitusluento

Klo 12.30 luento: Dynamiikan peruskäsitteet (1.1).
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Dynamiikan peruskäsitteet (jatkoa)
Kuvaajien tulkinnasta
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Suunnitelman laatiminen
Käsitekartta suunnitelmassa
Taulukkolaskentaohjelmista
T
ietokoneavusteisesta mittaamisesta

Videon käyttö mittausvälineenä.
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli
kokonaisuuden 1.1 suunnitelma palautettava tällä viikolla

Voima ja sen mittaaminen (1.2)
Yhteinen palaute kokonaisuuden 1.1 suunnitelmista.
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Voima ja sen mittaaminen (1.2) loppuosa
Interaktiivinen luento – läsnäolokontrolli
kokonaisuuden 1.1 raportti palautettava tällä viikolla

Pyörimisliike ja ympyräliike (1.3)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Lämpötila, tilamuuttujat (1.4)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Lämpöenergia ja työ (1.5)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Energia mekaniikassa (1.6)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Värähdysliike (1.7)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Lakien soveltaminen ennustetyyppisiin kokeisiin (1.8)
Interaktiivinen luento - läsnäolokontrolli

Opettajien laboratoriokurssit

 

Suoritus

 

Luennot


Luentovideot


Aihekokonaisuudet


Käsitekartat


Muuta materiaalia


A208 varaukset

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   2