Kvanttifysiikan perusteet, kevät 2017

Kokoontumiset

Ma 12-14, ti 12-14, D101 (Physicum)
Alkaa 16.1. Viimeinen kokoontuminen 28.2.

Luennoitsija: Kari Enqvist, Physicum A319, email: kari.enqvist@helsinki.fi

Assistentit: Jussi Väliviita (jussi.valiviita@helsinki.fi), Santeri Laurila (santeri.laurila@helsinki.fi), Ilpo Ratinen (ilpo.ratinen@helsinki.fi)), Teijo Väärä (teijo.vaara@helsinki.fi)

Kurssin sisältö

Kurssin sisältö luennoittain

Luentopruju (typoja korjataan sitä mukaa kun niitä löytyy)

Kurssi on johdatus kvanttimekaniikan alkeisiin. Pääosassa on Schrödingerin yhtälö ja sen ratkaiseminen.

Mitään varsinaista kurssikirjaa ei ole. Kirjasta Randy Harris: "Modern Physics", 2nd Edition, Pearson New International Edition, saattaa olla jotakin apua, mutta mikä tahansa kvanttifysiikan alkeisoppikirja käy (niitä on luvuton määrä). Googlea kannattaa myös suosia (englanniksi).

Aiempia prujuja voi myös katsoa, ml. vanhaa kvanttifysiikan perusteiden luentomonistetta tässä ja tässä.

Vaadittavat tiedot

Lukion fysiikka (laaja oppimäärä), Matemaattiset apuneuvot I-II; tarvittavista matemaattisista tiedoista voi erikseen mainita seuraavat: kompleksiluvut, kompleksiarvoiset funktiot, differentiaaliyhtälöt, osittaisderivaatta, nabla

Harjoitukset

Harjoitustehtävät, jotka käsitellään ei seuraavalla vaan sitäseuraavalla viikolla, ilmestyvät tälle sivulle lauantaihin mennessä. Laskettuja tehtäviä ei palauteta vaan ne merkitään tehdyiksi laskuharjoituksessa. Neuvoja laskujen laskemiseksi annetaan kuitenkin jo seuraavan viikon harjoituksissa. Ryhmät ja harjoitusajat löytyvät weboodista.

HUOM: on myös mahdollista vierailla laskuharjoitusryhmissä, jotka eivät ole "omia"

HUOM: torstain laskuharjoitusryhmä alkaa klo 8:30

1. laskuharjoitusratkaisut

2. laskuharjoitusratkaisut

3. laskuharjoitusratkaisut

4. laskuharjoitusratkaisut

5. laskuharjoitusratkaisut

Laskuharjoitusryhmät: ti 10-12 (sali D204), 14-16 (sali E205), 16-18 (sali E205), to 8-10 (sali D208)

Viikolla 9 ei ole enää varsinaisia laskuharjoituksia, mutta assistentit ovat kyllä paikoillaan laskuharjoitusaikoina ja neuvovat vanhojen harjoitusten/muiden ongelmien kanssa. Huomaa kuitenkin, että jos 15 ensimmäiseen minuuttiin ei ketään ilmesty paikalle,  tilaisuus peruuntuu.


Kurssikoe

Koe pidetään 6.3.2017 kello 13:00-17:00 saleissa Physicum D101, E204, E207. Omat kaavakokoelmat eivät ole sallittuja.

Harjoitusten paino kurssin arvostelussa on 20%.


Laitoskoe

Kurssille ilmoittautuneilla, ja vain heille, on mahdollista suorittaa kurssi vuoden 2017 aikana myös laitoskokeessa. Tällöin harjoituspisteitä ei huomioida. Laitostentti on vastaavasti hieman vaikeampi kuin kurssikoe.

Kurssipalaute

Vastatkaa kurssipalautteeseen 26.2. mennessä. Vastapalaute viimeisellä luennolla.