MAPU I && II

Matemaattiset apuneuvot I ja II 2016


(53704, 8 op ja 53705, 8 op)

Käy täyttämässä MAPU II:n palautelomake. Tästä tulee 1 harjoitustehtävää vastaava määrä pisteitä!

o Luennoija: Kari Rummukainen, C 323
o Luennot: Ma 14-16, Ti 14-16 Physicum D101
o Harjoitusryhmät (också svenskspråkiga)
o Kurssikokeet:
Mapu I: ke 26.10. klo 13.00-17.00 salit Physicum D101, E204, E207 Lyhyet vastaukset koekysymyksiin
Mapu II: ma 19.12. klo 13.00-17.00 salit Physicum D101, E204, E207 Lyhyet vastaukset koekysymyksiin
Kokeissa sallitaan vain kynä, kumi, teroitin!

o Vastapalautetta MAPU 2:lta

o HUOM: Mapussa on kaksi harjoitusta viikossa, kotiharjoitukset tiistaisin sekä ex tempore -harjoitukset torstaina tai perjantaina.
Ryhmien ajat ja laskuharjoitusassistentit löydät tästä.
Kotiharjoituksissa käsitellään sekä edellisenä perjantaina palautettuja tehtäviä että etenkin tulevana perjantaina palautettavia. Ex temporeissa tarvitsee vain ilmestyä paikalle.
o Arvostelusta: Loppukokeet vaikuttavat arvosanaan painolla 2/3, laskuharjoitukset painolla 1/3 (ex tempore 1/9, kotitehtävä 2/9)
o Laskuharjoitusassistentit:
Jan Falck, Petteri Helander, Jonna Mehtonen, Katri Nousiainen, Isac Sahlberg (Svenskspråkigt), Valtteri Tikkanen, Teijo Väärä (English group)

o Laskuharjoitustehtävät

o Luentomuistiinpanot
o HUOM! Mainio yhteenveto matriisilaskennasta (Ossi Pasanen, 2008)


o Mapu I laskaripisteet ja tulokset
o Mapu II laskaripisteet (kumuloituvat)

o Kuvaus: Kurssi tarjoaa tiiviissä muodossa paketin luonnontieteissä välttämättömät matemaattiset työkalut sekä etenkin kehittää laskurutiinia. Syvällisen matemaattisen käsittelyn sijaan keskitytään menetelmien ja käsitteiden fysikaaliseen ja geometriseen ymmärtämiseen ja käytännön soveltamiseen.

o Sisältö lyhyesti:
MAPU I:
6.9. Kertaus, yhtälöt, funktiot, epäyhtälöt, sarjat, trigonometriset funktiot, logaritmit
12.-13.9. Lisää funktioista, vektorit, pistetulo, ristitulo, projektio, ortogonaalisuus ja -normaalisuus
19.-20.9. Raja-arvo, derivaatta, l'Hopital, ketjusääntö
26.-27.9. Differentiaalit, sarjat, implisiittinen derivointi, Taylorin sarja, integrointi
3.-4.10. Osittaisintegrointi, sarjan integrointia, lisää integrointia
10.-11.10. Lisää integrointia
17.-18.10 Kompleksilukuja, -funktioita


MAPU II: differentiaaliyhtälöt, lineaarialgbra, matriisit, usean muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, Gaussin ja Stokesin lait

o Kurssimateriaalista

o Tason lineaarikuvausten havainnollistamista (Ossi Pasanen)
o Matriisilaskin
o Java 2x2 -matriisidemo